FairChain Koffie

Albert KunnenEerlijke Koffie

Vandaag wil ik wat meer vertellen over FairChain koffie. Ik heb al eens eerder een blog gemaakt over andere eerlijke koffie keurmerken als Fair Trade en Direct Trade koffie. Fair Trade zorgt ervoor dat er binnen de koffie-keten meer geld bij de boer terecht komt. Maar de keten blijft in principe hetzelfde als het het al honderden jaren is; het effect is niet heel groot voor de koffieboeren. Een ander principe is Direct Trade, daarbij wordt één of meerdere schakels uit de geteken overgeslagen en wordt er meer rechstreeks met de koffieboer gehandeld, waardoor er wel duidelijk meer geld bij de boer terecht komt.

Fair Chain koffie gaat nog verder. Fair Chain richt zich op de hele keten, van oogst, productie EN branden. Daar waar het branden van de koffie normaliter in het land van consumptie plaats vindt, wordt Fair Chain koffie in het land van productie gebrand. Op deze wijze vindt het hele productieproces inclusief barnden van de bonen plaats in het land van productie. Daarmee wordt de winst op de koffie in het betreffende land 300% groter. Een behoorlijke boost voor de lokale economie dus. Het verpakken van de koffie in consumenten verpakking vindt soms nog wel plaats in het land van consumptie.

De uitdaging numemr één binnen de Fair Chain is om de koffie toch vers (dus binnen 2 weken .o.i.d.) bij de eingebruiker te krijgen, zodat wij als koffie Geeks toch verse gebrande koffiebonen kunnen gebruiken. Door de snellere transportmiddellen tussen productielanden en het westen middels vliegtuigen, komen er steeds meer mogelijkheden.

Een andere uitdaging is natuurlijk de prijs. Hoe blijf je concurrerend als je steeds kleinere hoeveelheden transporteerd. Want ook al gaat het bijvoorbeeld om 100 kilo gebrande koffie, in vergelijking met de hoeveelheden groene bonen die met schepen aankomen in de grote havens, is die 100 kilo marginaal.

In Nederland is Moyee Coffee een koffie leverancier die zich sinds een aantal jaren volledig toelegd op het leveren van FairChain koffie.